DŪMŲ VALYMAS IR ŠILUMOS REKUPERACIJOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS NAUDOJANT DEGIMO ORO DRĖKINTUVĄ

Kuo drėgnesni dūmai, tuo daugiau energijos juose yra. Drėkintuvas padidina vandens kiekį degimo ore, tuo pat pakeliama temperatūra. Energija degimo oro drėkintuvui perduodama iš išeinančių dūmų, kurie jau yra praėję pirminį tiesioginį šilumos atgavimo etapą.

Žemesnė kreivė parodo kondensaciją su standartiniu skruberiu rekuperuojant 17%  katilo šiluminės galios. Viršutinė kreivė parodo dūmų kondensaciją po to, kai degimo oras buvo sudrėkintas iki rasos taško, t.y. iki 48 °C.

Dėl į katilą tiekiamo oro aukštesnės drėgmės koncentracijos dūmų rasos taškas yra ženkliai aukštesnis. Dėl to šiluma gali būti atgaunama aukštesnėje temperatūroje ir perduodama termofikatui į šilumos tinklus. Tokiu atveju galima atgauti net 27 % katilo šiluminės galios ir turėti išeinančių dūmų temperatūrą žemesnę nei 40 °C.

Sudrėkintas degimo oras pirmiausiai įkaitinamas naudojant energiją atgautą žemoje temperatūroje iš dūmų srauto, kas leidžia pakelti degimo efektyvumą nors ir išgarintas vanduo tiekiamas į katilą.

Degimo oro drėkinimas gali būti naudojamas beveik su visų rūšių kuru. Tuo atveju kai yra deginamos gamtinės dujos, proceso paprastumas ir aukšta dujų kaina paverčia šį būdą rekuperuoti šilumą itin efektingu ir pelningu.