DŪMŲ VALYMAS IR ŠILUMOS REKUPERACIJA

Naudojant šilumos atgavimo skruberį padidėja bendras gamyklos naudingumas, tuo pačiu sumažinant kuro sunaudojimą bei išvalant kietąsias daleles esančias dūmuose.

Vanduo, esantis dūmuose, yra sukondensuojamas šilumos atgavimo skruberyje. Iš katilo išeinantys dūmai, proporcingai katilo galiai, paprastai turi aukštą drėgmės laipsnį, o tai yra didžiulis šilumos šaltinis.

Pavyzdžiui, diagramoje viršuje galite matyti šilumos rekuperacijos dydį dūmų aušinimo kreivėse proporcingą katilo galiai. Dūmų sudėtis priklauso nuo deginamo kuro. Optimaliomis sąlygomis, šilumos rekuperacijos dydis gali būti lygus pusiai katilo galios.

Kondensacijos procesui reikalingas vandens srautas, kurio temperatūra būtų pakankamai žema šilumos susigrąžinimui.

Šilumos rekuperacija iš degimo procese gautų dūmų kartais yra limituota dėl aukštos vandes temperatūros, pavyzdžiui, šilumos tinkluose su aukšta grįžtamo termofikato temperatūra arba dėl žemo šilumą gaunančio vandens srauto.

Dūmų valymas ir kondensacija vyksta skruberio stacionariame įkrovos sluoksnyje.

Dėl stacionarios skruberio įkrovos elementų susidaro optimalus kontaktas tarp skysčio ir dujų srauto. Be to kontaktas yra priešpriešinis, ko pasekoje geriau vyksta cheminės rakcijos ir kyla šilumos perdavimo efektyvumas.

Stacionarios įkrovos naudojimas yra efektyvus būdas šalinti kietąsias daleles, kurių dydis iki 1 µm. Stacionarios įkrovos skruberiai naudojami dūmų valymui ir drėkinimui/ garinimui.