Ratkaisut

Kaasun puhdistus- ja lämmön talteenottolaitteisto toteutetaan vallitsevien määräysten ja liittyvien prosessien vaatimusten sekä asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Kaasuvirrat lauhduttavassa ympäristössä ovat yleensä aggressiivisia, joten laitteistot valmistetaan korroosionkestävistä muoveista ja jaloteräksistä.

Toimitamme laitteistoja kaasuvirtojen mukaisesti aina laboratoriolaitteista suuriin prosessi- ja energiateollisuuden kohteisiin. Laitteisto voidaan toteuttaa jälkikäteen olemassa olevaan laitokseen tai suunnitella osaksi uutta laitosta.

Laskuri savukaasupesurin lämmöntalteenottotehon arvioimiseksi: LTO-laskuri

Lämmön talteenottoprosessia voidaan tehostaa palamisilman kostutuksella ja lämpöpumpuilla (esite).

Condens Heat Recovery Oy on solminut yhteistyösopimuksen maailmanlaajuisesti toimivan absorptiolämpöpumppujen ja –jäähdyttimien valmistajan kanssa innovatiivisten ja ympäristöyställisten energiansäästöratkaisujen kaupallistamiseksi. Yhteistyökumppanimme Shuangliang Eco-energy Systems Co., Ltd on yksi johtavista absorptiolämpöpumppujen ja –jäähdyttiminen toimittajista.