Prosessivesien käsittely

Condens Heat Recovery Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat myös käsittelylaitteet prosessivesien neutralointiin, suodatukseen ja selkeytykseen.

Kiintoaineen erottamiseksi lauhdevesistä Condens Heat Recovery Oy:llä on yksinkertainen itsepuhdistuva painesuodin,suodatetun veden kiintoainepitoisuus saadaan alle 10 mg/l lauhdevettä. Erotettu liete poistuu painesuotimesta automaattisesti jatkokäsittelyyn.

Selkeyttimellä erotetaan vedestä kiintoaine teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle käyttötarkoituksesta riippuen. Selkeytystä voidaan tehostaa saostus- ja flokkauskemikaaleilla. Yksinkertaisimmillaan selkeytys toteutetaan suoraan pesurin vesitilassa, jossa erotetaan liete pesurin vesikierrosta. Liete poistetaan pesurista lietepumpulla.