Kaasupesurit

Tyypillisiä kaasun kemiallisen puhdistuksen sovelluksia ovat erilaisten happamien tai emäksisten yhdisteiden erotus kaasuvirroista. Erotettavia kaasuja voivat olla esimerkiksi happohöyryt tai ammoniakki. Haluttu toiminto saadaan aikaan pesuriin syötettävillä ainevirroilla. 

Kaasujen kemialliseen puhdistukseen käytetään kiinteäpatjapesureita. Kiinteäpatjapesurissa kontakti kaasun ja nesteen välille tapahtuu vastavirtaan pesurissa olevan täytekappalepatjan pinnoilla. Kiinteäpatjapesuri on kontaktilaitteena helppo ja oikein mitoitettuna hyvin taloudellinen.

Kiinteäpatjapesuri on tehokas pölyn erotuksessa noin 1 mikrometrin partikkelikokoon saakka.