Suitsugaaside puhastamiseks ja soojuse taaskasutamine

Kasutades suitsugaasi pesurit saame tõsta soojusjaama võimsust, piirates samal ajal kütusekulu ja saasteainete vabanemist suitsugaasides. Suitsugaasipesuris kondenseeritakse suitsugaasidest veeaur. Suitsugaase, mis tulevad katlast iseloomustab sageli kõrge niiskuse tase, mis võib olla suureks soojuse allikaks ning on proportsionaalne katla väljund võimsusega.

Diagrammil on näidatud puitkütusel töötava katla suitsugaasidest saada olevasoojuse võimsuse protsenti katla võimsusest. Mida kõrgem on niiskuse protsent seda suurem on saadav soojusvõimsus. Soodsatel tingimustel võib olla saadava soojuse kogus peaaegu võrdne poolega katla väljundvõimsusest.

Suitsugaaside märgtöötlemisel on lisaks niisketele suitsugaasidele vajalik piisav kogus madalatemperatuurilist jahutusvett, millele madalatemperatuuriline soojus üle kanda. Soojuse taaskasutamist võib sageli piirata kaugküttevõrgust tagastuva vee kõrge temperatuur või madal voolu kogus.

Suitsugaaside puhastamine ja veeaurude kondenseerumine toimub täitematerjali kihis.

Soojusvahetus osa koosneb plastikust soojusvahetus elementidest, mis tagavad optimaalse kontakti vedeliku ja gaasivoolu vahel. Vee ja gaasivool ringlevad vastassuundades, võimaldades nii efektiivset soojusülekannet ja keemilisi reaktsioone.

Kasutades liikumatut soojusvahetuskihti saab suitsugaasidest eraldada tolmuosakesi, mille suurus on kuni 1 μm. Liikumatu soojusvahetuskihiga pesureid saab kasutada gaaside puhastamiseks, eemaldamiseks ja niisutamiseks/ aurustamiseks.

Kalkulaator pesurist saadava soojusliku võimsuse arvutamiseks