Põlemisõhu niisutamine suitsugaaside puhastamiseks ja efektiivsemaks soojuse taaskasutuseks

Mida niiskem on suitsugaas, seda rohkem energiat see sisaldab. Niisutamisel suurendatakse vee hulka põlemisõhus. Niisutis kuumutatakse põlemisõhku ja aurustatakse vett. Aurustamiseks vajalik energia võetakse heitgaasi kanalist peale esmase soojuse taaskasutamise etappi. Põletusõhk niisutamine võib mõjutada põlemisprotsessi juhitavust ja usaldusväärsust, samuti suurendada jäätmepõletusahju efektiivsust.

Lisatud graafikul on võrreldud gaasi kondenseerumist traditsioonilise skraberiga ning skraberiga millele on lisatud põlemisõhu niisuti. Viimasel juhul võimaldab tagasivoolu temperatuur suitsugaasid jahutada kuni 55 °C temperatuurile.

Alumine kõver näitab kondenseerumist, mis on saadud tavalise skraberiga ning taaskasutuse maht on 17% katla väljund võimsusest. Suitsugaasides temperatuuri 55 °C tasemest alla jäävat energiat saab kasutada põlemisõhu niisutamisega.  Põlemisõhu niisutamisel saavutatakse kastepunkt 48 °C.

Kui põlemisõhu niiskus, mis tuleb katlasse on kõrgem, siis on vastavalt kõrgem ka suitsugaaside kastepunkt. Sellisel juhul saab soojust taaskasutada ja anda soojusvõrku kõrgemal temperatuuril ning lubab suitsugaaside temperatuuril alla 40 °C saavutada soojuse taaskasutust mahus 27% katla väljund võimsusest.

Niisutatavat põlemisõhku saab eelnevalt soojendada madalatemperatuuriliste lahkuvate suitsugaaside abil, mis tõstab veelgi kasutegurit isegi juhul kui katla põlemistsooni suunatakse pihustatud vesi.

Põlemisõhu niisutamise protsessi saab kasutada kõikide kütuseliikide puhul. Loodusliku gaasi puhul lihtsuse ja gaasi kõrge hinna tõttu on selle kasutamine baaskateldel eriti tulutoov.