Protsessivete puhastusseadmed

Condens Heat Recovery Ltd tootevalik hõlmab ka puhastusseadmeid kondensaadi neutraliseerimiseks, filtreerimiseks ja selitamiseks.

Condens Heat Recovery pakub tahkete osade eraldamiseks isepuhastuvaid survefiltreid, mis tagavad, et kuivaine sisaldus kondensaadis ei ületak s 10 mg/l. Muda eraldatakse filtrist täiendava töötlemisega.

Selgiti võimaldab kõige ökonoomsemal viisil saavutada tsirkuleeriva vee vajalik kvaliteet. Vee selgitamise efektiivsust on võimalik tõsta koaguleerimise ja flokuleerimisega. Protsess toimub otse pesuris ning tekkinud muda eraldatakse voolikpumbaga.